Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/tribecam/digitalkompetens.com/wp-content/plugins/learndash-course-grid/includes/class-utilities.php on line 494
Introduktion till Microsoft Forms - Digital kompetens

Introduktion till Microsoft Forms

You are not yet enrolled in this course.


Kursbeskrivning


Get Started

Den här grundläggande utbildningen i Microsoft Office 365 är avsedd att ge dig en introduktion och grundläggande kunskap om de olika verktygen och tjänsterna som ingår i Office 365-paketet. Utbildningen kommer att bestå av åtta moduler, där varje modul fokuserar på en specifik del av Office 365-sviten

Förkunskaper/Förutsättningar

Inga specifika förkunskaper krävs för att delta i den grundläggande distansutbildningen om Microsoft Office 365. Deltagarna bör ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och grundläggande kunskaper om hur man använder en webbläsare och en dator.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla som vill få en introduktion till Microsoft Office 365 och utveckla sina färdigheter för att bli mer produktiva och effektiva på arbetsplatsen eller i sina personliga projekt. Det är särskilt lämpligt för nybörjare och de som är nya användare av Office 365-paketet.